Στέγη Φροντίδας Ηλικιωμένων Αγία Μαρίνα Στροβόλου

Χρήσιμες Ιστοσελίδες

title gr

Στις σελίδες μας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, για την αποστολή και τις δραστηριότητες του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, τα Σχέδια Κοινωνικών Παροχών, καθώς και σχετικά έντυπα αιτήσεων, τη νομοθεσία που διέπει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, το προσωπικό και άλλα στοιχεία.

Περισσότερα ΕΔΩ


title gr.gif

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Στις 10 Ιουλίου 2014 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) με τίτλο «Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμος του 2014», που αφορά στην εφαρμογή ενός νέου συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, ώστε να διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης για κάθε οικογένεια που πληροί συγκεκριμένα κριτήρια. Ο Νόμος έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τεθεί σε ισχύ στις 11 Ιουλίου 2014.

Στο πλαίσιο της υπό αναφορά μεταρρύθμισης του κοινωνικού συστήματος, έχει συσταθεί στο ΥΕΠΚΑ η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας, με ευθύνη για την εφαρμογή του νόμου που προνοεί για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ) και τη διαχείριση των διαφόρων κοινωνικών επιδομάτων που καταβάλλονται από το ΥΕΠΚΑ.

Περισσότερα ΕΔΩ

 

 

 

Designed & Developed by Antici! Online

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image