Στέγη Φροντίδας Ηλικιωμένων Αγία Μαρίνα Στροβόλου

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα

ECV - www.ecv.tringos.eu

headerimgΣκοπός του έργου είναι να προωθήσει την επαγγελματική κατάρτιση φροντιστών ηλικιωμένων ατόμων σε ακαδημαϊκά και κοινωνικά αποδεκτές δεξιότητες με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής αυτό-κατάρτισης.
 
Η ζήτηση για προσοντούχους φροντιστές και θεραπευτές ηλικιωμένων σε Οίκους Ευγηρίας καθώς και στην φροντίδα στο σπίτι επεκτείνεται σε όλη την Ευρώπη ως αποτέλεσμα της αύξησης του ορίου ηλικίας του πληθυσμού, αλλά και επιτείνεται από την αυξανόμενη τάση των ηλικιωμένων ατόμων να αναζητούν επαγγελματική φροντίδα σε αντικατάσταση της φθίνουσας αρωγής που αυτονόητα παρεχόταν από παιδιά σε γέροντες εντός της οικογένειας.

Οι Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι διακήρυξαν στις 14 Μαΐου 2002:

«Η γήρανση του πληθυσμού και οι κοινωνικές προσδοκίες, που απορρέουν από υψηλότερα επίπεδα μόρφωσης των νεώτερων γενεών απαιτούν ένα νέο τρόπο προσέγγισης των διδακτικών συστημάτων που εξασφαλίζουν την ύπαρξη ευκαιριών για όλες τις ηλικιακές ομάδες –΄τόσο γυναικών όσο και ανδρών, ειδικευμένων και ανειδίκευτων – αν πρόκειται να επιτευχθούν σημαντικές αυξήσεις ικανοτήτων και προσόντων. Η δια βίου εκπαίδευση συνεισφέρει στην δημιουργία μια περιεκτικής κοινωνίας και την προώθηση ίσων ευκαιριών ».  

Επομένως:
Το έργο ECV αντιμετωπίζει την παρούσα κατάσταση και τις τάσεις των εκπαιδευτικών, κοινωνικών και επαγγελματικών αναγκών Φροντίδας ηλικιωμένων στην Ευρώπη για:

  • Επαγγελματικά καταρτισμένους φροντιστές ηλικιωμένων
  • Διαφάνεια επαγγελματικών προσόντων, και
  • Αποδοχή των σχετικών επαγγελματικών και εργασιακών δομών από τους κοινωνικούς εταίρους.

 

EldersUp! - www.eldersup-aal.eu/el

logo-iconΗ βασική ιδέα του έργου Elders-Up είναι να μεταφερθεί η πολύτιμη εμπειρία των ηλικιωμένων σε ανερχόμενες και μικρές εταιρίες, χρησιμοποιώντας τη μεταξύ γενεών εμπειρική γνώση τους για την επιτυχή αντιμετώπιση ποικίλων θεμάτων. Κατά μήκος όλης της Ευρώπης, οι ηλικιωμένοι πολλές φορές παραμερίζονται σε κάποιες περιπτώσεις λόγω του γεγονότος ότι θεωρούνται λιγότερο αποτελεσματικοί και παραγωγικοί, όπως για παράδειγμα στο εργασιακό περιβάλλον.

Για πολλούς ηλικιωμένους, οι δουλειές τους αποτελούν όχι μόνο τον τρόπο τους να νιώθουν χρήσιμοι για τους εαυτούς τους και την κοινωνία, αλλά είναι και ο σκοπός που αποτελεί κίνητρο για την καθημερινότητά τους. Πολλοί θεωρούν ότι η ζωή τους ως εργαζόμενοι αποτελεί επιπρόσθετο σκοπό, ή και μέρος της εξίσωσης για επιπλέον χρόνια ζωής.

Παρά το γεγονός ότι οι κοινωνίες στις οποίες ζούμε ηγούνται η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα στον επαγγελματικό αλλά και τον προσωπικό τομέα, είναι η πληροφορία που αποτελεί το κλειδί και αυτοί που κατέχουν την ικανότητα να τη διαχειριστούν προς δικό τους όφελος, ως εργαλείο αντιμετώπισης της πίεσης, του στρες και των αυξανόμενων απαιτήσεων.

Αυτοί που δεν έχουν την ικανότητα να διαχειριστούν και να εκμεταλλευτούν την πληροφορία προς όφελός τους νιώθουν απομονωμένοι, παραμερισμένοι και συχνά πνίγονται σε ένα πέλαγος πληροφοριών που δεν μπορούν να χειριστούν. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο να παραπονιούνται άνθρωποι για την πολλή πληροφορία και πως βομβαρδίζονται από πληροφορίες που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν.

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων, αναπτύσσεται το Elders-Up!, ένα καινοτόμο οικοσύστημα (eco-system) βασισμένο σε τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνίας (ICT) που δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους να συνεισφέρουν στην κοινωνία και να μοιράζονται την πείρα τους με ανθρώπους που πάσχουν από γνωστικούς περιορισμούς σχετιζομένους με την ηλικία.

 

 

Designed & Developed by Antici! Online

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image