Στέγη Φροντίδας Ηλικιωμένων Αγία Μαρίνα Στροβόλου

Περιβαλλοντική πολιτική

H Στέγη Φροντίδας Ηλικιωμένων Στροβόλου “Αγία Μαρίνα”, στα πλαίσια συνεχούς βελτίωσης και αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει και στα πλαίσια επιτακτικής ανάγκης για την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος, αποφάσισε όπως εφαρμόσει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EMAS.

Συγκεκριμένα, μέσω καθορισμένης μεθοδολογίας αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε σε συνεχή βάση όλες τις περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις που προκύπτουν από τις δραστηριότητες μας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εκτελούνται για μας από εξωτερικούς μας συνεργάτες. Αυτό, σκοπό έχει τον προσδιορισμό των σημαντικών περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων, για τις οποίες καθορίζουμε περιβαλλοντικούς στόχους βελτίωσης.

Σε συνέχεια των πιο πάνω, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι είμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις / προβλήματα που πιθανόν να περιπέσουν στην αντίληψη σας αναφορικά με περιβαλλοντικά θέματα που μας αφορούν.

Designed & Developed by Antici! Online

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image