Στέγη Φροντίδας Ηλικιωμένων Αγία Μαρίνα Στροβόλου

Ιστορικό

istoriko

Το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού Στροβόλου (ΣΚΕ Στροβόλου) ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό την επισήμανση των κοινωνικών αναγκών της κοινότητας ή ενορίας και τη προώθηση των απαιτούμενων κοινωνικών υπηρεσιών και τη κινητοποίηση των μελών της κοινότητας για συμμετοχή στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Το ΣΚΕ Στροβόλου είναι μέλος του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λευκωσίας (ΕΣΣΕΛ) το οποίο υπάγεται στο Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ).

Το Δ.Σ του ΣΚΕ Στροβόλου ίδρυσε τη Στέγη Φροντίδας Ηλικιωμένων Αγία Μαρίνα Στροβόλου τότε και ήταν το μοναδικό κέντρο το οποίο παρείχε υπηρεσίες σε άτομα τρίτης ηλικίας.

Με τη πάροδο των χρόνων η Στέγη προσαρμόζεται στις νομοθεσίες και κάνει συνεχώς βελτιωτικά έργα για αναβάθμιση του χώρου και της ποιότητας που προσφέρει στις υπηρεσίες της.

Η Στέγη στηρίζεται από διάφορες οργανώσεις και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας οι οποίες δίνουν κάθε χρόνο χορηγία.

Designed & Developed by Antici! Online

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Body Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image